Wpływ Covid-19 na pozyskiwanie kadr z Europy Wschodniej

Wpływ Covid-19 na pozyskiwanie kadr z Europy Wschodniej

Wpływ Covid-19 na pozyskiwanie kadr z Europy Wschodniej Covid-19 miał głęboki wpływ na rekrutację kadry na całym świecie, w tym w Europie Wschodniej. Kr crisis zaatakował wiele branż i zmusił wiele firm do zredukowania zatrudnienia. Z drugiej strony niektóre branże odnotowały wzrost popytu na siłę roboczą, ponieważ musiały rozszerzyć swoją działalność, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie […]