Wpływ Covid-19 na pozyskiwanie kadr z Europy Wschodniej

Wpływ Covid-19 na pozyskiwanie kadr z Europy Wschodniej

Wpływ Covid-19 na pozyskiwanie kadr z Europy Wschodniej

Covid-19 miał głęboki wpływ na rekrutację kadry na całym świecie, w tym w Europie Wschodniej. Kr crisis zaatakował wiele branż i zmusił wiele firm do zredukowania zatrudnienia. Z drugiej strony niektóre branże odnotowały wzrost popytu na siłę roboczą, ponieważ musiały rozszerzyć swoją działalność, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi.

W Europie Wschodniej wiele firm, zwłaszcza w przemyśle produkcyjnym, miało trudności z utrzymaniem swojej siły roboczej, ponieważ wiele osób zrezygnowało z pracy ze strachu przed zakażeniem wirusem. To spowodowało, że wiele firm było zmuszonych do zmniejszenia lub nawet zaprzestania produkcji.

Z drugiej strony niektóre branże, takie jak handel detaliczny i usługi dostaw, odnotowały wzrost popytu na siłę roboczą. W celu zaspokojenia tego popytu wiele firm dostosowało swoje strategie rekrutacyjne, koncentrując się na pozyskiwaniu pracowników z innych branż lub krajów.

W tym kontekście agencje zatrudnienia z Europy Wschodniej odgrywały ważną rolę. Wiele firm zwróciło się do agencji zatrudnienia w celu rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej, aby zaspokoić swoje potrzeby kadrowe. To spowodowało, że agencje zatrudnienia odnotowały większe zapotrzebowanie na swoje usługi.

Ograniczenia podróży i ograniczenia związane z COVID-19 sprawiły jednak, że rekrutacja pracowników z Europy Wschodniej stała się trudniejsza. Wielu potencjalnych pracowników nie może wjechać, aby rozpocząć swoją pracę, a wiele firm nie może przeprowadzać swoich procesów rekrutacyjnych, ponieważ ze względu na ograniczenia nie może być obecnych na miejscu.

Te wyzwania skłoniły agencje zatrudnienia do opracowania innowacyjnych rozwiązań, aby nadal skutecznie rekrutować pracowników z Europy Wschodniej. Są to np. wirtualne wywiady, procesy selekcji online i przesyłanie umów o pracę i innych dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail lub platform online.

Ogólnie rzecz biorąc, COVID-19 przyniósł zarówno wyzwania, jak i możliwości dla rekrutacji z Europy Wschodniej. Choć kryzys zmusił wiele firm do dostosowania swoich potrzeb kadrowych, pokazał również, że można z powodzeniem rekrutować pracowników, nawet w trudnych warunkach. Rekruterzy, którzy są w stanie dostosować się do tych wyzwań, będą w stanie zachować sukces i nadal oferować swoje usługi.

Podsumowując, wpływ COVID-19 na rekrutację z Europy Wschodniej charakteryzuje się spowolnieniem procesów rekrutacyjnych, ale także większym zapotrzebowaniem na usługi rekrutacyjne. Rekruterzy, którzy dostosują się do wyzwań i opracują innowacyjne rozwiązania, będą mogli zachować sukces i nadal oferować swoje usługi.

Kolejne wpisy