ODZYSKAMY TWÓJ ZWROT
PODATKU Z ZAGRANICY!

SZYBKO I BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH
Zgłoś się do nas i sięgnij po swoje pieniądze - to nawet 5 935 euro!

Gwarantujemy bezpłatną kalkulację i informację

Posiadamy niezbędne uprawnienia

Odzyskamy dla Ciebie maksymalny zwrot

Zaufało nam już 250 tys. Polaków

Zgłoś się do nas i sięgnij po swoje pieniądze - to nawet 5 935 euro!

CUF Sp. z o.o. z siedzibą: Szelągowska 25/2‐3, 61‐626 Poznań. Firma zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy w wysokości 337 500,00 zł, opłacony w całości., NIP: 972-11-76-202, Regon: 300803988, Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies

Administratorem Twoich danych osobowych jest CUF Sp. z o.o. (należąca do Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska 25/2-3 (dalej: Administrator).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@cuf.com.pl lub pisząc na adres pocztowy administratora.

Cele przetwarzania: Udzielenie odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora;
Podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy np. przesłania na Twoją prośbę dopasowanej do Twoich potrzeb oferty usług Administratora;
Przesyłania Tobie treści marketingowych, w zależności od tego, który kanał komunikacji wybrałeś, do kontaktu telefonicznego lub do kontaktu mailowego, w celu prezentacji ofert i warunków handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach lub usługach Administratora.

Podstawa prawna: 
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. budowania i rozwijania relacji z naszymi klientami oraz dążenia do sprzedaży towarów lub usług.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. Twojej zgody udzielonej w zakresie otrzymywania od nas treści marketingowych.

Okres przetwarzania: 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpił ostatni kontakt. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub wskazany w treści odrębnego oświadczenia o udzieleniu zgody, w każdym przypadku jednak nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

Odbiorcy danych osobowych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy lub rozwiązania informatyczne, dostawcom usług marketingowych oraz innym spółkom z grupy kapitałowej do której należy Administrator. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługujące prawa: 
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych,
żądania sprostowania swoich danych osobowych,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania: 
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie może w zależności od danego przypadku uniemożliwić nam udzielnie odpowiedzi na Twoją wiadomość, przesłanie Tobie naszej oferty lub treści marketingowych. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.”


- Personal EU24 verbringt den Winter im Homeoffice -

Sehr geehrte Nutzer,

die aktuelle Entwicklung hinsichtlich der Verbreitung des Corona-Virus hat auch uns dazu veranlasst, den Betrieb in unserem Unternehmen neu zu regeln. Durch die auferlegten Quarantänezeiten von Einreisenden, den Teilreisebeschränkungen und lokalen Lockdowns ist es momentan unmöglich unsere Kunden mit ausreichend und vor allem am besten geeigneten Bewerbern zu versorgen.

Da in dieser Zeit viele unserer Mitarbeiter im Homeoffice sind,  ist ein Kontakt ausschließlich per E-Mail möglich (info@personal-eu24.com).  Sobald die Situation sich entspannt werden wir zu unserem Normalbetrieb zurückkehren.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von Personal EU24