Brukarz i Pracownik Drogowy (M/K) – Bawaria
Brukarz - DE

Brukarz i Pracownik Drogowy (M/K) – Bawaria

Jesteśmy agencją pośrednictwa pracy specjalizującą się w ofertach pracy we wszystkich sektorach. Zapewniamy wykwalifikowanych pracowników poszukujących pracy w Niemczech, Holandii, Szwajcarii oraz Austrii. Prywatne agencje pośrednictwa pracy mogą zwiększyć Twoje szanse! Nie jesteśmy agencją pracy tymczasowej, nie zawieramy z tobą umowy o pracę, ale zapewniamy umowę i ubezpieczenie bezpośrednio z firmą. Masz doświadczenie zawodowe? Potrafisz pracować samodzielnie? Jesteś zmotywowany i gotowy do pracy? Dobrze trafiłeś!

Dla naszego klienta, renomowanej firmy budowlanej z Bawarii, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Brukarz i Pracownik Drogowy (M/K) – Bawaria

Twoje przyszłe obowiązki: 

 • Układanie, docinanie kostki brukowej i kamiennej oraz ustawianie krawężników i obrzeży,
 • Roboty ziemne, obsługa elektronarzędzi, przygotowania podłoża, osadzanie studzienek, roboty melioracyjne, tworzenie tras do przeprowadzania rur.

Od kandydatów oczekujemy: 

 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe  na podobnym stanowisku. (warunek konieczny)
 • Znasz i przestrzegasz zasady BHP na budowie?
 • Komunikatywna znajomość języka niemieckiego (warunek konieczny)
 • Samodzielność, precyzja
 • Gotowość do wyjazdu za granice
 • Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód na wyjazd (warunek konieczny)

Możesz się tego spodziewać od nas: 

 • Legalne zatrudnienie na niemieckich warunkach
 • Dobrą pensję (liczne dodatki do wynagrodzenia : wakacyjne, świąteczne itp.)
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • Niemieckie świadczenia socjalne
 • Wynagrodzenie: w zależności od kwalifikacji – od 16,05€ / brutto
 • Dodatki: 10 – 20€ netto dzienne + dodatki
 • Zakwaterowanie: darmowe (pensjonat, kwatera prywatna) jest dostępne w pobliżu miejsca pracy. 
 • Rozpoczęcie pracy: Po uzgodnieniu
 • Lokalizacja: Bawaria & Baden Württemberg
 • Czas trwania: do 21.12.2020 z możliwością przedłużenia
 • Czas pracy: do 200  godzin miesięcznie
 • Wynagrodzenie wzrasta wraz ze stażem pracy tzw. “lojalność” zostaje wynagradzana 

Jak wygląda praca brukarza?

Praca brukarza odbywa się na wolnym powietrzu. Wynika to ze specyfiki tego zawodu. Wszystkie roboty drogowe wykonywane są bezpośrednio na miejscu budowy. Z tego względu praca przebiega w zmiennych warunkach pogodowych. Szczególnie uciążliwa jest duża wilgotność powietrza i gruntu, zwłaszcza że praca wymaga częstego schylania się, a nawet poruszania się na kolanach. Brukarz pracujący na wolnym powietrzu narażony jest latem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a w okresie zimowym na mrozy.

Środowisko pracy przy robotach drogowych prowadzonych na większą skalę charakteryzuje się występowaniem dużej ilości maszyn budowlanych, będących w ciągłym ruchu. Stąd duże ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Ciężkie maszyny drogowe wytwarzają też duży hałas, który jest męczący.

Można jednak stwierdzić, iż brukarz nie jest narażony na choroby zawodowe. Częściej niż w innych zawodach mogą występować u niego zmiany reumatyczne.

Praca w zawodzie brukarza ma charakter zespołowy. Grupy robotników tworzą brygady. W związku z tym wymagana jest umiejętność współpracy i podporządkowania się przełożonemu (brygadziście). Kontakty pracowników na tym stanowisku z osobami trzecimi raczej nie występują. Przy dużych, kompleksowych robotach drogowych brukarze współpracują z operatorami maszyn budowlanych i drogowych (koparek, ładowarek, walców drogowych), taraniarzami lub z asfalciarzami. Praca nie niesie ze sobą ryzyka konfliktów międzyludzkich.

Praca na tym stanowisku przebiega w stałych godzinach, w dzień. Brukarz przepracowuje dziennie około 8 godzin. Nie jest wymagana praca w niedziele i święta. Ze względu na panujące w Polsce warunki klimatyczne praca brukarza ma raczej charakter sezonowy. Roboty wykonywane są w tak zwanym sezonie budowlanym, trwającym od marca do listopada. Jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, praca może odbywać się przez cały rok. Dotyczy to głównie napraw nawierzchni drogowych, chodników, zatok autobusowych itp.

Brukarz wykonuje czynności zrutynizowane. Jest odpowiedzialny za wykonywaną pracę i powierzone mu narzędzia i urządzenia techniczne. Jest kierowany i kontrolowany przez swojego bezpośredniego przełożonego. Praca jest związana z wyjazdami poza miejsce zamieszkania.

Praca brukarza może polegać na posługiwaniu się różnego typu narzędziami ręcznymi i urządzeniami mechanicznymi. Wymaga to pewnych uzdolnień manualnych – zręczności rąk. Wykorzystywane one są szczególnie przy ręcznym, precyzyjnym układaniu kostki brukowej. Bardzo ważna jest sprawność koordynacji wzrokowo-ruchowej, to znaczy współdziałanie narządów wzroku i ruchu tak, aby móc np. obsługiwać narzędzia i maszyny kontrolując równocześnie proces produkcji. Niezbędna jest zdolność widzenia przestrzennego oraz ostrość wzroku (przy obsłudze urządzeń będących w ruchu).

Charakter pracy brukarza wymaga również dokładności i systematyczności. Ważne jest przestrzeganie norm budowlanych i pewnych reguł działania, aby wykonywana praca odznaczała się trwałością oraz walorami estetycznymi. Cechy te niezbędne są również do posługiwania się na co dzień przy swoim stanowisku pracy przyrządami pomiarowymi. Wielu pracodawców najwyżej ceni w tym zawodzie solidność.

Brukarz powinien umieć współpracować z kolegami z brygady. Wiele czynności wykonuje się razem – zwłaszcza cięższych prac fizycznych. Stąd ważna jest umiejętność współdziałania i pomocy. Aby praca była efektywna, brukarze powinni stanowić zgrany zespół. Praca w zespole wymaga także umiejętności podporządkowania się swojemu przełożonemu, jak również instrukcjom i regułom wynikającym ze specyfiki technologii.

Zawód brukarza jest ciężką pracą fizyczną. Wymaga transportu surowców budowlanych i składowania ich w pryzmy, Praca wykonywana jest na stojąco i wymaga ciągłego poruszania się, brukarz najczęściej jest schylony przy przenoszeniu i układaniu kostki. Niezbędna jest więc duża sprawność układu kostno-stawowego. Wymagana jest również silna budowa ciała. Istnieją pewne przeciwwskazania, dotyczące podjęcia pracy w tym zawodzie. Przede wszystkim są to wady kręgosłupa (skrzywienie boczne kręgosłupa). Niemożliwe jest także podjęcie pracy w opisywanym zawodzie z płaskostopiem. Należy również zwrócić uwagę na ewentualne wady wzroku, brak widzenia obuocznego, przewlekłe choroby układów oddechowego i krążenia. Ze względu na zmienne warunki klimatyczne, charakteryzujące opisywane stanowisko, przeciwwskazaniem zdrowotnym są także przewlekłe choroby układu moczowego.

Źródło:  https://uprawnienia-budowlane.com/blog/jak-wyglada-praca-brukarza/

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku

 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o nadsyłanie kompletu dokumentów:

CV, Dyplomy / Certyfikaty zawodowe – oryginał + Referencje, itp.

Niemieckie Biuro:

+49 5923 968 3675

Polskie Biuro:

+48 792 082 778

ZAPRASZAMY DO GRUPY NA FACEBOOKU

Facebook

PRACA W NIEMCZECH AUSTRII SZWAJCARII (BUDOWLANKA)

Facebook

Praca Slusarz Spawacz - Niemcy

Facebook

Praca - PERSONAL EU24​

AKTUALNE OFERTY PRACY

Menü schließen